Măsura M3 
MĂSURĂ ÎNCHISĂ
Sprijin pentru crearea infrastructurii necesare serviciilor suport adresate populatiei, firmelor si societatii civile

Anexa 11 – Fisa M3