Măsura M5 
MĂSURĂ ÎNCHISĂ
Sprijin pentru constituirea retelelor de turism si investitii in infrastructura de agrement, in informarea turistilor si in infrastructura turistica la scara mica

Anexa 9 – Fisa masurii M5